Các thành phần cấu tạo của Ichimoku

0
418

Các thành phần cấu tạo của Ichimoku

Trong bài viết này mình sử khung thời gian D1 (ngày), điều đó không có nghĩa là chỉ báo Ichimoku chỉ hoạt động trên khung thời gian D1. Chỉ báo này có thể hoạt động trên mọi khung thời gian của MT1 từ M1 cho tới MN. Mình dùng khung thời gian D1 là muốn làm cho mọi thứ chậm đi cho bạn có thể nhìn rõ hơn các thông số của chỉ báo. Trước khi bạn xuống núi với khung thời gian M5 bạn cần tu luyên trên núi cùng khung thời gian D1 trước.

Câu hỏi đặt ra là chúng ta có cần xem các khung thời gian nhỏ hơn D1 hay không? Trước khi trả lời câu hỏi, mình muốn các bạn biết ba kiểu giao dịch sau đây:

  • Theo xu hướng: giá đi theo một hướng trong thời gian dài. Trong suốt thời gian của xu hướng thì khung thời gian lớn ảnh hưởng lên khung thời gian nhỏ hơn và khung thời gian nhỏ sẽ hỗ trợ khung thời gian lớn.
  • Ngược xu hướng: giá đã đi theo một hướng trong thời gian dài. Bây giờ các trader tin rằng xu hướng đã hết và muốn giao dịch ngược lại. Đây là lúc mà khung thời gian nhỏ không hỗ trợ khung thời gian lớn.
  • Lình xình (sideway): giá không đi theo hướng nào hết. Nó chỉ dao động lên xuống giữa mức hỗ trợ và kháng cự.

Các thành phần cấu tạo của Ichimoku gồm 5 thành phần (đường line). 5 đường này kết hợp với nhau để vẽ nên 1 bức tranh Ichimoku tổng thể.

  1. Tenkan Sen gọi là đường đảo chiều có công thức (Highest High + Lowest Low)/2 với chu kỳ, ví dụ là 9.
  2. Kijun Sen gọi là đường tiêu chuẩn có công thức (Highest High + Lowest Low)/2 với chu kỳ, ví dụ là 26.
  3. Chikou Span gọi là đường giá chậm, là đường giá hiện tại shift lui về trước 26 period.
  4. Senkou A gọi là đường nhanh A có công thức (Tenkan Sen + Kijun Sen)/2 và được shift tiến về sau 26 period.
  5. Senkou B gọi là đường nhanh B có công thức (Highest High + Lowest Low)/2 với chu kỳ, ví dụ là 52.

Và 3 thông số cơ bản và mặc định: Tenkan-sen, Kijun-sen và Senkou Span B.

Hệ thống 5 thành phần Ichimoku được tin là sẽ cho biết câu chuyện phía sau biểu đồ nến. Nhiều người đã thử chỉ dùng 2 hoặc 3 thành phần nhưng thất bại. Mấu chốt ở đây là phải hiểu từng thành phần riêng rẽ và hiểu bằng cách nào và tại sao chúng lại hoạt động với nhau như vậy.

Hệ thống Ichimoku ngoài 5 thành phần dựa trên giá thì còn có 1 thành phần nữa dựa trên thời gian và sẽ được nói ở phần sau.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây