Hồi lại hay đảo chiều? Không phải lúc nào trader cũng...

Nhìn có vẻ như giá đang tăng và phe mua đang chiếm ưu thế ​ SAI ​ Bạn đã bị lừa bởi chiêu “sự hồi lại dịu dàng” Không...

Cách nhận diện đảo chiều của thị trường

Phân biệt đúng giữa hồi lại và đảo chiều có thể giúp giảm thiểu giao dịch thua lỗ và còn giúp bạn kiếm vài...

Hãy tự bảo vệ khi giá đảo chiều

Thị trường có thể đảo chiều và xảy ra mọi lúc mọi nơi. Việc hồi lại luôn luôn có thể trở thành đảo sự kện...