Menu Đóng

Đầu tuần (16/03) thận trọng với AUD/USD

Đề nghị của chúng tôi: các lệnh mua trên 0.6120 với mục tiêu tại 0.6245 và 0.6300 trong phần mở rộng. Phương án thay thế: dưới 0.6120 tìm kiếm xu hướng thấp hơn nữa với 0.6075 và 0.6030 là mục tiêu.
Nhận xét: các chỉ số kỹ thuật trong ngày bị trộn lẫn, do đó cần thận trọng.
CHỈ SỐ QUYẾT ĐỊNH:

  • 79.21% người mua
  • 20.79% người bán

Đầu tuần thận trọng với AUD/USD

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Nguồn: Top1Markets

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *