Mô hình giá Harmonic

​ Mô hình giá harmonic giúp cho người giao dịch có thể tìm những điểm bật lại của xu hướng gần đây. Mô hình này...

Mô hình harmonic ABCD và mô hình Three-Drive

Mô hình harmonic ABCD Đây là mô hình đơn giản nhất trong hệ mô hình harmonic. Công cụ dùng để xác định là Fibonacci và...

Mô hình Gartley và các mô hình con cua, con dơi,...

Vào thời trước, có một người giao dịch thông minh có tên là Harold McKinley Gartley Ông mở dịch vụ tư vấn về thị trường...

Ba bước để giao dịch với mô hình giá Harmonic

Cách giao dịch với mô hình Harmonic chính là đợi mô hình “hoàn hảo” hoàn tất và mua hoặc bán theo hướng của nó Đây...

Tổng kết mô hình giá Harmonic

​ Mô hình giá Harmonic giúp nhận diện những vùng bật lại của xu hướng bằng cách sử dụng những con số Fibonacci Mô hình giá...