Trang chủ Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật là gì? Các xác định chính xác vùng hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật liệu có quá khó đối với các trader không? Tất cả sẽ được phân tích trong chuyên mục này.

Hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật

Trong thị trường forex, khái niệm hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm được quan tâm nhiều nhất. Tuy nhiên,...

Đường xu hướng Trendline trong phân tích kỹ thuật forex

Đường xu hướng trong phân tích kỹ thuật hay còn được gọi với cái tên tiếng Anh là đường Trendline - là một trong...

Kênh giá là gì ? Channel là gì?

Kênh giá là gì ? Channel là gì? Nếu chúng ta đào sâu hơn về lý thuyết đường xu hướng và vẽ một đường song...

Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự

Có 2 dạng : Giao dịch khi giá bật lại; giao dịch khi giá phá vỡ Giao dịch khi giá bật lại - Bounce Phương pháp...

Tổng kết : Hỗ trợ và Kháng cự

​ Khi thị trường đi lên và điều chỉnh xuống trở lại thì điểm cao nhất nó đạt được trước khi điều chỉnh gọi là...