Trang chủ iChimoku

iChimoku

iChimoku toàn tập sẽ cung cấp cho trader một cách nhìn từ tổng quát cho tới chi tiết về chỉ báo tín hiệu được đánh giá là vô cùng hiệu quả đối với rất nhiều trader. Cách sử dụng cơ bản cho tới chiến thuật nâng cao được sử dụng cùng với chỉ báo Ichimoku. Hãy cảm nhận và tận hưởng nó theo cách riêng của bạn.

Chỉ báo tín hiệu Ichimoku là gì?

Chỉ báo tín hiệu Ichimoku là gì?

Chỉ báo tín hiệu Ichimoku là gì? Chỉ báo tín hiệu Ichimoku Kinko Hyo – được gọi tắt là Ichimoku hoặc IKM – Đây là một...
Các thành phần cấu tạo của Ichimoku

Các thành phần cấu tạo của Ichimoku

Các thành phần cấu tạo của Ichimoku Trong bài viết này mình sử khung thời gian D1 (ngày), điều đó không có nghĩa là chỉ...
Cách giao dịch với chỉ báo Ichimoku

Cách giao dịch với chỉ báo Ichimoku

Cách giao dịch với chỉ báo Ichimoku Khi bạn bắt đầu tìm hiểu về chỉ báo tín hiệu Ichimoku chắc hẳn bạn sẽ thấy sợ...

5 Đường chỉ báo trong hệ thống Ichimoku

5 Đường chỉ báo trong hệ thống Ichimoku Như đã giới thiệu trong các bài viết trước cùng chuyên mục, hệ thống chỉ báo tín...

Mây Kumo của chỉ báo Ichimoku

Mây Kumo của chỉ báo Ichimoku Mây Kumo là trái tim và linh hồn của hệ thống Ichimoku. Đây là thành phần dễ nhìn thấy...

Chiến thuật – Tenkan và Kijun cắt nhau

Tenkan Sen / Kijun Sen cắt nhau Đây là chiến thuật truyền thống trong hệ thống Ichimoku. Tín hiệu của chiến thuật này là khi...

Chiến thuật – Giá cắt Kijun sen

Giá cắt Kijun Sen Chiến thuật này khá uy lực và tin cậy. Nó có thể dùng ở mọi khung thời gian nhưng ít tin...

Chiến thuật – Breakout mây Kumo

Chiến thuật này có thể dùng trên mọi time frame nhưng thường được sử dụng trên time frame lớn như Daily, Weekly, Monthly. Đây...

Chiến thuật – Senkou Span cắt nhau

Senkou Span cắt nhau Đây là chiến thuật ít phổ biến trong hệ thống Ichimoku. Nó thường được dùng để xác nhận kèm với các...

Chiến thuật – Giá cắt Chikou Span

Giá cắt Chikou Span Đây cũng là một chiến thuật giao dịch ít dùng trong hệ thống Ichimoku. Giá cắt Chikou Span chủ yếu dùng...