Trang chủ Mô hình giá

Mô hình giá

Tổng hợp tất cả các mô hình giá hiệu quả nhất được các trader sử dụng trong giao dịch forex. Hơn 40 mô hình giá khác nhau được phân tích chi tiết giúp bạn hiểu và áp dụng các mô hình giá vào việc phân tích kỹ thuật của mình. Chúc các bạn giao dịch thành công cùng các mô hình giá yêu thích của mình.

Các dạng biểu đồ mô hình giá cơ bản

Những điều cơ bản về biểu đồ dạng thanh (Biểu đồ OHLC) Biểu đồ dạng thanh hay biểu đồ OHLC – Open, High, Low, Close...

Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình giá

Tổng kết lại những mô hình đã học và phân loại chúng dựa vào tín hiệu giao dịch mà chúng cung cấp Đảo chiều Mô hình...

Mô hình giá Broadening Right Angle

Mô hình Right-Angled Broadening & Ascending (RBA) ​ Mô hình RBA khá giống mô hình đỉnh và đáy mở rộng, ngoại trừ việc có một đường...

Mô hình giá Broadening Top và Broadening Bottom

Mô hình Broadening Top, Megaphone, Reverse Triangles, or Funnels ​ Mô hình Broadening đôi khi được gọi là mô hình Megaphone, Reversed triangle hay mô hình...

Mô hình giá Cú nảy mèo chết – Dead Cat Bounce...

Mô hình Dead Cat Bounce (DCB) (Cú nảy mèo chết) ​ Giai đoạn đầu của mô hình DCB bao gồm một xu hướng giá giảm mạnh...

Mô hình giá Đỉnh kim cương – Diamond Top

Mô hình Diamond Top (Đỉnh kim cương) ​ Mô hình Diamond Tops/Bottoms “<>” bao gồm một phần mở rộng “<” khi khoảng giá tăng dần độ...

Mô hình giá Cầu nhảy – Diving Board

Mô hình Diving Board (Mô hình cầu nhảy bể bơi) ​ Mô hình Diving Board có ba phần trên biểu đồ tuần: “Cầu nhảy” (Diving board):...

Mô hình giá Hai đáy – Double Bottom

Mô hình giá Double Bottom ​ Mô hình Double Bottom nhìn giống như kí tự “W”. Mô hình này được hình thành khi có một đáy...

Mô hình giá Cờ – Flag

Mô hình cờ sau xu hướng tăng ​ Flag (lá cờ) là một dạng mô hình tiếp diễn trong xu hướng tăng bao gồm sự tăng...

Mô hình giá Đỉnh đầu 2 vai – Head and Shoulders

Mô hình Đỉnh đầu 2 vai (Head and Shoulders) ​ Theo nghiên cứu của Bulkowski vào năm 2005, với mức giá giảm trung bình tối đa...

Mô hình giá Hook Reversal (HR)

Mô hình Hook Reversal (HR) sau xu hướng tăng ​ Mẫu hình HR là một biến thể đặc biệt của phân tích mô hình nến trong...

Mô hình giá Horn Top / Horn Bottom

Mô hình Horn Top ​ Các horn top xuất hiện sau một xu hướng tăng và bao gồm hai cú giật giá cao hơn thông thường...