Menu Đóng

Passview là gì? Cách lấy passview tài khoản của bạn

Passview là gì? Cách lấy passview tài khoản của bạn

Passview là gì?

Passview tạm dịch là “mật khẩu chỉ xem”, khi bạn sử dụng passview để login vào một tài khoản giao dịch MT4 bạn sẽ không làm gì được ngoài việc quan sát tài khoản. Bạn không thể mở lệnh, sửa lệnh, đóng lệnh, xóa lệnh,… trên tài khoản mà bạn đang đăng nhập.
Passview thường đường trader chia sẻ cho những trader khác để xem lệnh mà mình đang giao dịch hoặc lịch sử giao dịch của mình đã giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *