Trang chủ Price Action

Price Action

Price Action – Phương pháp giao dịch theo hành động giá. Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Price Action hiệu quả trong giao dịch forex. Tìm hiểu về các chiến thuật giao dịch forex bằng Price Action được đông đảo trader sử dụng. Bắt đầu nào!

Price Action là gì?

Price Action là gì? – Tại sao ai cũng sử dụng...

Price Action là gì? Price Action là phương pháp mà trader giao dịch theo hành động của giá (viết tắt là PA). Đây là phương...
Các mô hình Price Action hiệu quả

Các mô hình Price Action hiệu quả trong giao dịch Forex

Các mô hình Price Action hiệu quả Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Price Action là gì. Trong bài viết tiếp theo...
Chiến thuật hành động giá đảo chiều

Chiến thuật hành động giá đảo chiều

Chiến thuật hành động giá đảo chiều là gì? Đối với trader là tín đồ của Price Action thì chiến thuật hành động giá đảo...
Chiến thuật hành động giá phá vỡ

Chiến thuật hành động giá phá vỡ

Chiến thuật hành động giá phá vỡ hiệu quả trong giao dich Chiến thuật hành động giá phá vỡ là sử dụng các tín hiệu...
Chiến thuật giao dịch fakey

Chiến thuật giao dịch fakey (Inside Bar False Break Out)

Mô hình Fakey Mô hình fakey có thể được mô tả là 1 sự phá vỡ giả khỏi mô hình inside bar. Mô hình này...
Chiến thuật giao dịch phá vỡ giả – false breakout

Chiến thuật giao dịch phá vỡ giả – false breakout

Mô hình phá vỡ giả - false breakout Là sự phá vỡ một mức giá nhưng không tiếp tục di chuyển được. Mẫu hình này...

Chiến thuật giao dịch kết hợp inside bar và pin bar

Mẫu hình kết hợp pin bar và inside bar Mẫu hình pin bar thể hiện sự từ chối của giá và chỉ ra sự đảo...

Chiến thuật giao dịch Pin bar

Mô hình pin bar (đảo chiều hoặc tiếp tục) Pin Bar ghi tắt của từ Pinocchio Bar. Là mô hình gồm 1 bar cho thấy...

Chiến thuật giao dịch ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là gì? Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là các mức giá nối high hoặc low của nhiều bar...

Chiến thuật giao dịch inside bar

Mẫu hình inside bar (mẫu hình phá vỡ hoặc quay đầu) Mẫu hình inside bar là 1 mẫu hình giao dịch hành động giá gồm...