Menu Đóng

Robot Forex RSI bắt đỉnh đáy, xu hướng thị trường

Robot Forex RSI bắt xu hướng thị trường

Mô tả chiến thuật Robot Forex RSI 

Robot Forex RSI sử dụng chỉ báo tín hiệu RSI để xác định đỉnh và đáy của một xu hướng hoặc điểm bắt đầu của một xu hướng để vào lệnh với các thông số: khối lượng giao dịch, stopLoss (SL), takeProfit (TP) được cài đặt sẵn trước, do đó tài khoản của bạn có sự an toàn về quản lý vốn trong quá trình giao dịch.

Trong phiên bản này, Robot Forex RSI tích hợp hai chế độ để các bạn tùy chọn:

[tie_list type=”checklist”]

 • Robot bắt đỉnh đáy: Khi kết thúc cây nến số 1 mà tại đó giá trị RSI nằm trên level max (do người dùng đặt trong robot), robot sẽ mở lệnh Sell, giá trị RSI nằm dưới level min (do người dùng đặt trong robot), robot sẽ mở lệnh Buy.
 • Robot bắt xu hướng: Khi kết thúc cây nến số 1 mà tại đó giá trị RSI nằm trên level max, robot sẽ mở lệnh Buy, giá trị RSI nằm dưới level min, robot sẽ mở lệnh Sell.

[/tie_list]

BẢNG THÔNG SỐ ROBOT RSI

[toggle title=”01. Thông số chung” state=”close”]

Magic Number: ID của robot, ID này giúp robot phân biệt các lệnh được mở bởi robot này với robot khác. Khi bạn sử dụng robot này trên 2 cặp tiền khác nhau thì không cần đổi Magic Number. Khi bạn muốn dùng robot phát hiện cùng cặp tiền và trên 2 khung thời gian khác nhau thì bạn phải đổi giá trị này khác nhau ở hai cửa sổ.

MODE: Chế độ hoạt động của Robot. Có bốn chế độ hoạt động cho bạn lựa chọn:

[tie_list type=”checklist”]

 • Alert to phone: Chỉ gửi thông báo về điện thoại khi chỉ báo thỏa mãn điều kiện vào lệnh (Buy / Sell). Tuy nhiên, bạn cần phải cài đặt kết nối MT4 trên điện thoại và MT4 trên máy tính cài robot.
 • Auto buy/sell: Robot được phép tự động mở cả lệnh buy và lệnh sell.
 • Auto buy: Robot chỉ được phép tự động mở lệnh buy.
 • Auto sell: Robot chỉ được phép tự động mở lệnh sell.
 • Off: Tắt robot.

[/tie_list]

TimeFame: Chọn khung thời gian robot hoạt động. Robot sẽ chỉ phát hiện các điểm vào lệnh trên khung thời gian này. Bạn có thể chuyển sang khung thời gian khác để quan sát biểu đồ mà không ảnh hưởng tới kết quả phát hiện tín hiệu của robot.

Candle Number: là cây nến mà chỉ báo xác nhận làm căn cứ tính các giá trị (phổ biến nhất là cây nến số 1).

[/toggle]

[toggle title=”02.  Thông số lệnh” state=”close”]

Volume (Lot): Khối lượng lot giao dịch của mỗi lệnh mà robot sẽ mở.

Stop Loss (Point): Stoploss của lệnh mở, được tính theo đơn vị point. Đặt = 0 có nghĩa là bạn không dùng SL (lệnh không có SL)

Take Profit (Point): Takeprofit của lệnh mở, được tính theo đơn vị point. Đặt = 0 có nghĩa là bạn không dùng TP (lệnh không có TP)

Max Order: Tổng số lệnh tối đa mà robot được phép mở, bao gồm cả lệnh buy và sell.

Max Order Buy: Tổng số lệnh buy mà robot được phép mở.

Max Order Sell: Tổng số lệnh sell mà robot được phép mở.

Lưu ý: Khi bạn setup 3 thông số Max Order ở trên đều có giá trị là 1 thì khi bot mở lệnh buy thì sẽ không mở lệnh sell cho tới khi lệnh buy được đóng lại.

Close Order Inverse: Đóng lệnh khi đảo chiều – Nếu chọn true, robot được phép đóng lệnh khi xác nhận có tín hiệu đảo chiều xu hướng mà không cần quan tâm giá đã chạm TP hay SL chưa.

Alert to phone: Gửi thông báo về điện thoại khi lệnh được mở, đóng.

[/toggle]

[toggle title=”03. THÔNG SỐ RSI” state=”close”]

[tie_list type=”checklist”]

 • RSI Type: Lựa chọn kiểu hoạt động của robot là bắt xu hướng hay bắt đỉnh đáy.
 • Thông số chỉ báo RSI (Period, Apply To) thiết đặt trong robot là thông số mà robot sẽ sử dụng để xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh. Thông số này nên được thiết đặt giống với chỉ báo RSI mà các bạn sử dụng trên phần mềm MT4. Nếu đặt khác, các bạn nhìn chỉ báo một kiểu, còn robot hoạt động theo một kiểu khác (hoạt động theo thông số được thiết đặt trong robot).
 • Level max: Là giá trị RSI mà robot sẽ so sánh để xác định xu hướng tăng (bắt xu hướng) hoặc xác định đỉnh (bắt đỉnh đáy). Giá trị mặc định là 70.
 • Level min: Là giá trị RSI mà robot sẽ so sánh để xác định xu hướng giảm (bắt xu hướng) hoặc xác định đáy (bắt đỉnh đáy). Giá trị mặc định là 30.

[/tie_list]

[/toggle]

[toggle title=”04. Thư viện hình ảnh – Video” state=”close”]

[/toggle]

[hotrobot download=”https://bit.ly/2YixjUU”]

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *