Trang chủ Sóng Elliott

Sóng Elliott

Sóng Elliott là một trong những phương pháp dùng để phân tích kỹ thuật phổ biến, được sử dụng rộng rãi bởi các trader. Hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng sóng Elliott sao cho hiệu quả nhé

Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là gì? - Sự ra đời của sóng Elliott Sóng Elliott được nghiên cứu và phát triển lần đầu tiên vào khoảng năm...

Mô hình sóng đẩy 5–3 của sóng Elliot

Mô hình sóng đẩy 5–3 của sóng Elliot Ông Elliott cho rằng xu hướng giá của thị trường khi đã được hình thành sẽ đi...

Mô hình sóng điều chỉnh ABC của Sóng Elliott

Mô hình sóng điều chỉnh ABC Xu hướng trong mô hình sóng Elliot gồm 5 sóng kế tiếp nhau bằng sự điều chỉnh và đảo...

Mô hình sóng nằm trong sóng của sóng Elliott

Như đã đề cập trong các bài viết trước, sóng Elliott có sóng chính và sóng con. Trong mỗi con sóng chính sẽ xuất...

03 quy tắc chính của sóng Elliott

​ Khi sử dụng sóng Elliott trong giao dịch bạn phải cố gắng nhận diện đúng các sóng của nó, đó là việc không hề...

Lướt sóng Elliott

​ Nội dung của bài viết này sẽ giới thiệu một số phương pháp giao dịch áp dụng kiến thức của lý thuyết sóng Elliot...

Tổng kết sóng Elliott

​ Theo Lý thuyết sóng Elliott, thị trường biến động trong những mô hình lặp lại gọi là Sóng Đặc điểm: Sóng Elliott là loại sóng...